THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Trần Văn Minh ( 32 Tuổi )
Thái Bình
minh.tranvan84@gmail.com

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Tôi có câu hỏi trong file đính kèm, mong sớm nhận được câu trả lời từ Sở TNMT tỉnh Thái Bình, Tôi xin chân thành cảm ơn.

Sở TNMT tỉnh Thái Bình

Về nội dung ông Trần Văn Minh hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình  trả lời như sau:

- Theo nội dung ông Minh nêu, năm 1986 bố mẹ ông được cấp một miếng đất với diện tích khoảng 300m2, có đóng tiền là 5.000 đồng nhưng không có biên lai, sau đó bố mẹ ông xây nhà ở 1 phần trên diện tích đó. Tuy nhiên, ông không nêu rõ cơ quan giao đất (cấp đất), loại đất được giao (đất ở hay đất nông nghiệp), thời điểm xây nhà ở (trước hay sau ngày 15/10/1993), diện tích xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt và đời sống, do vậy chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể ông về điều kiện, diện tích cấp Giấy chứng nhận.

- Về trình thự thủ tục cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) và thời gian thực hiện thủ tục hành chính ở cấp xã: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thái Bình, trong đó quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian thực hiện thủ tục hành chính ở từng cấp đối với từng loại hồ sơ cụ thể, đề nghị ông nghiên cứu quy định trên để liên hệ với trường hợp cụ thể của gia đình ông.

- Về việc khiếu nại, khi ông nhận thấy việc làm (hành vi hành chính) của cơ quan/cán bộ/công chức là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình ông có quyền khiếu nại, thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này quy định tại các Điều 17, Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011.

 Kiên ( 25 Tuổi )
Thái Bình
nguyendoankien@gmail.com

Điều kiện và thủ tục xin chuyển đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm:

Câu hỏi trong file đính kèm.

Sở TNMT tỉnh Thái Bình

Theo quy định của Điều 52 Luật đất đai năm 2013: Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình không quy định về hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất.
Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm (từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác) không quy định về diện tích được chuyển mục đích; tuy nhiên diện tích đất chuyển mục đích phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 Trần Văn Minh ( 32 Tuổi )
Thái Bình
minh.tranvan84@gmail.com

Kính gửi Sở TNMT tỉnh Thái Bình.

Tôi tên: Trần Văn Minh, 32 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại TpHCM. Do thắc mắc của tôi hơi dài nên tôi gửi câu hỏi qua file đính kèm, rất mong sớm nhận được câu trả lời từ Sở TNMT tỉnh Thái Bình.

Tôi xin chân thành cảm ơn, 

Sở TNMT tỉnh Thái Bình

Chào bạn! Chúng tôi chưa nhận được file đính kèm, bạn kiểm tra và gửi lại để chúng tôi trả lời (Bạn có thể đưa số điện thoại để chúng tôi hướng dẫn). Xin cám ơn!Nguyễn Phi Yến ( 25 Tuổi )
Thái Bình
phiyen1203@gmail.com

Công dân có được xem và sao chụp bản vẽ quy hoạch sử dụng đất của UBND xã và huyện không?

Kính gửi Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình! Theo tôi được biết thì "Tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng thông tin đất đai ở trung ương, địa phương và phải nộp phí; khi thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.- Khoản 3 điều 122 Luật đất đai 2013". Hiện nay tôi có nhu cầu được biết và sao chụp bản vẽ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại xã và huyện tôi đang sinh sống, cả hiện tại và các thời kỳ trước. Vậy quý sở vui lòng cho tôi biết tôi có được quyền biết và đề nghị sao chụp bản vẽ quy hoạch tại nơi cư trú không ạ (Tôi đã đến UBND xã đề nghị nhưng được thông báo là công dân ko có quyền được biết, chỉ có cấp trên của UBND mới được biết?) Và nếu được tôi cần làm những thủ tục cần thiết nào? Xin trân trọng cảm ơn!

Sở TNMT tỉnh Thái Bình

A. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013:

- Điều 36 quy định Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, đất quốc phòng, đất an ninh (không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã).

- Điều 40 quy định : Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện,  kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp huyện và cấp xã.

- Điều 48 quy định:

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai (Khoản 1).

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (Điểm điểm c khoản 2):  .

+ Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau đây (Khoản 3)

a) Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

b) Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai thì bạn có quyền được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện có liên qua đến đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi bạn đang sinh sống)

B. Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016:

- Điều 5 quy định: Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật này; được tiếp cận có Điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của Luật này.

- Điều 9 quy định phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin:

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ Điều kiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ Điều kiện theo quy định.

2. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây:

h) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

Đối chiếu với quy định thì việc tiếp cận thông tin đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật Tiếp cận thông tin.

- Điều 10 quy định cách thức tiếp cận thông tin:

Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau:

1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai;

2. Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.

- Điều 12 quy định chi phí tiếp cận thông tin:

1. Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp luật khác có quy định.

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin.

Với những quy định nêu trên thì  bạn có quyền biết và đề nghị sao chụp bản vẽ quy hoạch (bản đồ quy hoạch sử dụng đất) tại Ủy ban nhân dân cấp xã và trả các chi phí liên quan./.